Shortcuti i posebni znakovi za Macintosh

Shortcuti na tipkovnici umnogo olakšavaju i ubrzavaju svakodnevni posao. Kada se jednom navikne na njih, kasnije je nezamislivo radit bez. Prije nego ih se počne koristiti prvo treba odgonetnu di se koji nalazi ili ako ne postoji kreirati neki vlastiti.

Slična stvar je i kod nekih posebnih znakova koji se često koriste, npr: @ (at) ili | (pipe). Za to postoji super stvar, a zove se Keyboard viewer . Ovo je vrlo korisna stvar posebno za mac ‘početnike’. Posebni znakovi se nalaze iza kombinacija tipki Alt, Shift, Ctrl i cmd i sa keyboard viewerom, vrlo brzo vidite gdje je što ‘skriveno’.

Postavite ju u menu bar, tako da je uvijek lako dostupna. Nalazi se u System preferences » International » Input menu
Potrebno je kliknuti checkbox: ‘Show input menu in menubar’ i nakon toga ju je moguće odabrati iz izbornika kao na slici (gore). Ukoliko na macbook prikopčate vanjsku tipkovnicu Keyboard viewer će ju prepoznat i proširit na punu tipkovnicu.

Evo i nekoliko često korištenih simbola:

Alt + Shift + 2
@ (at)
Alt + ž
(backslash)
Alt + Shift + ž
| (pipe)
Alt + š
[ (uglata zagrada otvorena)
Alt + đ
] (uglata zagrada zatvorena)
Alt + Shift + š
{ (vitičasta zagrada otvorena)
Alt + Shift + đ
} (vitičasta zagrada zatvorena)

Druga stvar koja je mene mučila prilikom prelaska na mac je prebacivanje između prozora. Kombinacija tipki ‘Command-Tab’ služi za prebacivanje između aplikacija, ali kada su npr. otvorena dva Firefox prozora, između njih se nije moguće prebacivati tim shortcutom. Prema Apple supportu, za prebacivanje prozora iste aplikacije shortut je Command-`. Kad se keyboard postavi na Hrvatski, ovo je prilčno nezgodno, pa je najbolje rješenje kreirati svoj shortcut:

Kreiranje shortcuta

  1. System Preferences
  2. Keyboard & Mouse
  3. Keyboard Shortcuts
  4. Move focus to next window in active application (dvoklik na shortcut)
  5. Odaberite kombinaciju tipki koja vam najviše odgovara
    Prijedlog: Command – “ (Nalazi se iznad tipke ‘tab’)

Alternativa shortcutu na tipkovnici je expose – tipka ‘F3’. Prisitkom F3, prikazuju se svi otvoreni prozori na desktopu i klikom odaberete prozor, pa šta je kome lakše.

Ostale shortcute moguće je pronaći na Apple stranici ili na Macrumors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *